Privacyverklaring Ingrid La Haye Illustraties & Design/ La Haye Jewelry

Ingrid La Haye Illustraties & Design/ La Haye Jewelry (LHJ) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
LHJ doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LHJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
Je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
LHJ vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als LHJ deze nodig heeft voor de verwerking van je persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
LHJ op de hoogte is van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.

LHJ ontvangt verschillende persoonsgegevens
Als we contact met je opnemen, maar ook als jij contact met ons opneemt kunnen we de persoonsgegevens die je met jouw toestemming achterlaat als je ons mailt, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt opslaan. Dit zijn meestal je voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, postcode, plaats en (mail)adres.
De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is LHJ's gerechtvaardigd commercieel belang.

Overige bronnen van persoonsgegevens
Als je via sociale netwerken zoals Facebook, Blogger, Google+ of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geef je toestemming om je gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, locatie en eigenlijk alle informatie die je vrijwillig met ons deelt.

Het doel van het gebruik van persoonsgegevens
We hebben je persoonsgegevens nodig om met je in contact te komen. We willen jou als klant beter van dienst zijn, dus als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of sociale media, kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om zaken te verduidelijken of je beter te helpen je de producten en diensten te leveren die je wilt kopen, vragen te beantwoorden en om je te helpen met de bestellingen of terugstortingen waar je om vraagt.
Als je meedoet aan een actie of wedstrijd, gebruiken we je persoonsgegevens om je bijvoorbeeld te laten weten dat je een prijs hebt gewonnen.

Nieuwsbrief
Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geinteresseerden wil informeren over nieuwe ontwerpen en sieraden, producten, evenementen en/of diensten van La Haye Jewelry. Uw emailadres wordt niet automatisch toegevoegd aan een lijst van abonnees, tenzij u deze functie aanvinkt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De betrokkene heeft door het aanvinken van de functie Nieuwsbrief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens teneinde op de hoogte te worden gehouden van onze producten, evenementen en/of diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
La Haye Jewelry neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
La Haye Jewelry bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je e-mailadres slaan we op zolang je bent ingeschreven op onze newsletter. Zodra je je uitschrijft, wordt ook je e-mailadres verwijderd in Mailchimp. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met de klant of bezoeker van de website, worden deze gegevens door La Haye jewelry verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
La Haye Jewelry verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Haye Jewelry en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@lahayejewelry.nl. La Haye Jewelry wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La Haye Jewelry neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@lahayejewelry.nl

Cookies
La Haye Jewelry gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt deze met hulp van externe aanbieders van analysediensten (Google Analytics) bepaalde informatie om te analyseren hoe jij en andere bezoekers van LHJ website navigeren, en om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen. Dit betreft onder andere de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van je bezoek, welke pagina's je hebt bekeken, het IP-adres en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) je hebt geklikt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bepaalde cookies zijn vereist voor een goede basiswerking van de site en je kunt deze niet uitschakelen.

De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met onze producten en website communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze producten en website kunnen verbeteren.

Hoe verwijder ik cookies?
Bepaalde cookies zijn vereist voor een goede basiswerking van de site en je kunt deze niet uitschakelen. Kijk hier welke cookies wij gebruiken.
Je kunt cookies via de instellingen van je browser uitschakelen of verwijderen. Kijk hier hoe je dat kunt doen.

Contactgegevens
Ingrid La Haye Illustraties & Design is gevestigd aan Marconistraat 10 2562 JD Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op https://www.lahayejewelry.nl
I.E.M La Haye is de Functionaris Gegevensbescherming van Ingrid La Haye Illustraties & Design. Zij is te bereiken via info@lahayejewelry.nl of +31628614390

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van mijn laatste ontwerpen, aanbiedingen en evenementen!